Moerasvogels

Luister naar de roep van de Blauwborst of het getjilp van het baardmannetje. Welke vogel je ook ziet tussen het watteriet of op de vlaktes: je vind ze hier! Een collectie van alle informatie over de belangrijkste moerasvogels.Β 

Bescherming van de Moerasvogel

Nederland is een watervogelland van internationaal belang, en veel vogelsoorten profiteren van ons waterrijke landschap. Maar dan moeten hun leefgebieden wel goed worden beheerd. Moerasvogels zijn extreem kwetsbaar. Hun leefgebied is bijzonder gevoelig. Bijvoorbeeld voor het stijgen of dalen van het waterpeil. Ook het verandereren van de waterkwaliteit kan in moerasgebieden snel tot enorme veranderingen leiden.

 

Adolphe Burdet – Stereofoto’s 1870-1940

Klimaatbuffers voor het Moeras

De bescherming van moerasvogels is daarom één van de hoofddoelen van ons beschermingswerk. Daarbij staan dertien vogelsoorten centraal. Als het goed met deze soorten gaat, is dat een indicatie dat het ook goed gaat met het moeras-ecosysteem in ons land.

Logo-Vogelbescherming-Nederland

Rol van Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming blijft een bijzondere positie innemen in de discussie over moerasvogels. Het Beschermingsplan Moerasvogels dat in 2005 afliep leidde tot veel kennis en verbeteringen in het beheer van moerasgebieden.Β De betrokkenheid van Vogelbescherming richt zichΒ  vooral op het stimuleren van dynamischer waterbeheer, op het verbinden en vergroten van moerasgebieden en op vogelvriendelijke vormen van rietoogst. Veelal werkt de vereniging daarbij nauw samen met andere partijen. Zo neemt Vogelbescherming deel aan de β€˜Coalitie Baten Schoon Water’, die zich inzet voor een beter waterbeleid in Nederland.

Laat een bericht achter!